Tuyển trưởng phòng kinh doanh

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

 

Chức Danh : Trưởng Phòng Kinh Doanh

Ngành nghề việc làm : Bán hàng

Nơi làm việc : Hà Nội

Loại công việc : Toàn thời gian cố định

Cấp bậc : Quản lý / Trưởng phòng

Lương: Thương lượng

Tuổi: 30-40

Giới tính: Nam

Mô tả chi tiết công việc:

Lập kế hoạch kinh doanh:

 • Xác định mục đích, nhiệm vụ, thị trường mục tiêu,sản phẩm, thời gian và nguồn lực
 • Xây dựng dữ liệu thị trường, khách hàng
 • Phân tích tình hình nội tại
 • Đưa ra những giả định
 • Lập chiến lược kinh doanh
 • Xây dựng kế hoạch hành động
 • Dự đoán nguồn tài chính để thực hiện kế hoạch

Hỗ trợ kinh doanh và hỗ trợ phát triển thị trường:

 • Hỗ trợ phát triển thị trường -Tham gia phát triển sản phẩm
 • Tham gia đa dạng hóa sản phẩm
 • Biện pháp thúc đẩy tăng trưởng các sản phẩm cũ và mới.

Nghiên cứu thị trường:

 • Tổ chức thu thập thông tin thị trường, phân tích và tổng hợp thông tin thị trường để xác định các phân khúc thị trường có liên quan đến các sản phẩm xe tải .
 • Phân tích đối thủ cạnh tranh
 • Lập các nghiên cứu thị trường
 • Phân khúc thị trường theo các điều tra.

Chăm sóc khách hàng:

 • Xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu khách hàng
 • XD kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động CSKH

Kinh doanh trực tuyến:

 • XD kế hoạch kinh doanh trên Internet cho các sản phẩm dịch vụ của công ty
 • Nghiên cứu, phân tích nhu cầu tìm kiếm, mua sản phẩm trên Internet, hành vi tiêu dùng của khách hàng
 • Các biện pháp tăng độ nhận biết, tăng lượng truy cập vào các trang web của công ty. Quản lý các trang web của công ty.
 • Quản trị thương hiệu, tài sản của công ty
 • Truyền thông quảng cáo
 • Chức năng hỗ trợ khác: sẽ trao đổi trực tiếp khi phòng vấn.

Kinh nghiệm/Kỹ năng

 • Trình độ học vấn : Cử nhân
 • Mức kinh nghiệm : 5 – 10 năm kinh nghiệm
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết:
 • Có 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương ở các tập đoàn, công ty lớn.
 • Năng động, linh hoạt, sáng tạo.
 • Dễ thích nghi, nhiệt tình, sẵn sàng làm việc dưới áp lực cao.
 • Ý tưởng kinh doanh mới.
 • Tôn trọng, hòa đồng với các phòng ban, đồng nghiệp, có sự liên kết hỗ trợ các phòng ban trong phạm vi cho phép.
 • Ổn định trong công việc

Hạn nạp hồ sơ : Ngày : 15/07/2015