Ngày hội việc làm cùng FAW LONG GIANG

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên ra trường có cơ hội việc làm, chúng tôi FAW LONG GIANG luôn luôn tham gia các hội trợ, hội thảo việc làm tại các trường đại học. Vừa qua ngày 14 – 05 – 2016 công ty chúng tôi gồm ban Giám đốc và phòng ban trực thuộc tổ chức hội trợ việc làm tại Trường Đại học Giao Thông Vận tải. Hội trợ là cơ hội cho sinh viên có cơ hội làm việc tại LONG GIANG và với chúng tôi qua hội trợ chúng tôi có thể lựa chọn được những ứng viên tài giỏi phù hợp nhằm phục vụ cho kế hoạch phát triển của FAW LONG GIANG trong thời gian tới

Những hình ảnh trong buổi lễ :

faw tuyển dụng

faw tuyển dụng

faw tuyển dụng

faw tuyển dụng

faw tuyển dụng

faw tuyển dụng