Khuyến mãi đầu xuân với sản phẩm xe đầu kéo FAW J5K

Nhằm thúc đẩy sản lượng bán hàng các tháng đầu năm sau tết Âm Lịch, Công ty CP năng lượng và đầu tư Long Giang áp dụng chương trình khuyến mại đối với những khách hàng mmua sản phẩm đầu kéo FAW 4×2 với nội dung ở dưới :

tặng đầu đầu năm

Long Giang tặng dầu đầu năm