Danh sách đại lý

Đại lý FAW LONG GIANG

Hà Nội

Showroom : 3-5 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội
Điện thoại : 04 36521352
Fax : 04 36521223

Xem bản đồ

dai ly faw long giang

Hải Phòng

Showroom : Km2+100, đường 356, Phường Đông hải, Hải An, Hải Phòng
Điện thoại : 0313 62 9595
Fax : 0313 62 9595

Xem bản đồ

Đại lý FAW LONG GIANG

Đông trù – Hà Nội

Showroom : Đường 5 kéo dài, Đông Trù, Đông Hội, Đông Anh,Hà Nội
Điện thoại : 04 36521352
Fax : 04 36521223

Xem bản đồ

Đại lý FAW LONG GIANG

Nghệ An

Showroom : Xóm 13 Nghi Liên, TP. Vinh, Nghệ An
Điện thoại : 093 5555 485

Xem bản đồ